Aktualności, gorące tematy

Coś się szykuje wokół VCC!


Coś się szykuje wokół VCC!

Za kulisami licznych aktualności dotyczących wdrożeń rzadko jest widoczny nasz zespół VCC i decyzje określające markę w dłuższej perspektywie czasowej. Jakie mamy plany do końca roku? I tym razem przygotowujemy ekscytujące zmiany.

Względny spokój okresu letniego zapewnił nam wiele więcej czasu i możliwości na planowanie strategiczne, twórcze myślenie zespołowe. W tym okresie mamy czas na znalezienie nowych pomysłów odnośnie tego w jaki sposób uczynić naszą codzienną komunikację bardziej bezpośrednią, żeby nasza firma była „widoczna” nie tylko w związku z konkretnymi projektami, żeby nasi partnerzy znali nas nie tylko ze strony naszej bazy technologicznej, ale żeby odczuwalne było także to jak wielką rolę członkowie naszego zespołu odgrywają w kształtowaniu firmy.

Każdy z nas jest specjalistą we własnej dziedzinie, bez względu na to czy chodzi o rozwój wdrożeń, testowanie, zarządzanie projektami, marketing lub analizę potrzeb klientów. Pracując nad tym, żeby wszyscy członkowie naszego zespołu, mający różne podejście i działający w różnych dziedzinach, zaakceptowali spójne cele, w rzeczywistości dowiadujemy się wiele także o sobie i o firmie.

Na dodatek, w tym roku przygotowujemy także poważne zmiany dotyczące marki VCC, naszych współpracowników, a także naszych klientów. Szczegóły na razie muszą pozostać w tajemnicy, ale jesienią zmieni się nazwa i wizerunek Virtual Call Center, co więcej: przeprowadzimy się do nowego biura!

Od dawna planujemy przedstawić wizualnie, a także w nazwie marki gwałtowny rozwój ostatnich lat i kierunki rozwiązań VCC. Jednym z najciekawszych zadań było utrzymanie tradycji, czyli tego, jakim poznali nas nasi partnerzy biznesowi – jednocześnie nie obawiając się postępowego i perspektywicznego planowania.

Wierzymy, że efekt końcowy, który przedstawimy we wrześniu będzie ekscytujący.
Ta zmiana sama w sobie będzie ważnym etapem w życiu firmy, ale przygotowujemy się do jeszcze jednego ważnego kroku. Pod koniec lata będzie gotowe nasze nowe biuro w Budapeszcie, które będzie dużą, naprawdę inspirującą przestrzenią: z jeszcze większą liczbą punktów społecznościowych i cechującymi nas szczegółami.

Jeśli jesteś zainteresowany tymi zmianami, śledź aktualności na naszych kanałach informacyjnych!