Aktualności, gorące tematy

Dane VCC już komunikują się na żywo

Przy pomocy naszej nowej aplikacji Zapier skutecznie można połączyć informacje przechowywane w różnych systemach zarządzania


Dane VCC już komunikują się na żywo

Niedawno przedstawiliśmy Państwu naszą aplikację Zapier, która umożliwia połączenie systemu VCC z ponad 500 różnymi aplikacjami wspiarającymi procesy przepływu pracy. Otrzymujemy wiele pytańdotyczących szczegółowych możliwości oferowanych przez abonament. Dla tych, którzy nie rozpoczęli jeszcze proces łączenia przydatnych systemów teraz udowodnimy: ustawienia nie są skomplikowane!

W kwietniu wprowadziliśmy aplikację Zapier VCC, która w rzeczywistości nie jest samodzielnym wdrożeniem, tylko zsynchronizowanym systemem interfejsu Zapier z VCC.

Osoby pracujące równolegle z wieloma systemami zarządzania przedsiębiorstwem wiedzą, jak bardzo uciążliwe może być aktualne, wygodne zarządzanie danymi firmowymi lub danymi klientów: każde oprogramowanie używa oddzielny język, dlatego automatyczny transfer danych często może być zrealizowany tylko kosztem poważnych prac rozwojowych.

Dlaczego jest to tak czasochłonne? Ponieważ w celu nawiązania komunikacji pomiędzy programami w pierwszej kolejności należy znaleźć „wspólny język”. Zapier jako niezależna usługa dąży do uproszczenia tego procesu i łączy aplikacje w ramach interfejsu zrozumiałego nawet dla laików. Nasi programiści więc musieli wykonać głównie prace przygotowawcze w celu zapewnienia, aby Zapier stał się odpowiednim kanałem pośredniczącym pomiędzy VCC a innymi przydatnymi programami zarządzania biurem lub zarządzania klientami. Punktem wyjścia był oczywiście VCC, gdyż system ten jest obecny u każdego z naszych klientów – to, jakie systemy zarządzania są używane oprócz VCC jest bardzo zróżnicowany i zależny od zakresu działalności firm.

Określiliśmy jednak szereg zdarzeń, które są powszechne w codziennej pracy każdej firmy stosującej VCC: tworzenie nowych użytkowników lub rekordów, edycja danych użytkownika, rejestrowanie terminacji operatorskich.

Aby VCC był zdolny do komunikacji dwustronnej z innymi systemami, musieliśmy stworzyć aplikację „tłumacz”, zapewniającą logikę połączeń. Do realizacji dalszych kroków nasi partnerzy nie muszą posiadać umiejętności kodowania, ani znajomości związanych z API bazy danych – powinni tylko wyznaczyć żądane powierzchnie do których lub z których ma nastąpić przepływ informacji.

Tak więc, w celu połączenia danych klientów przechowywanych w VCC z innymi programami, należy określić jakie dane, pod wpływem jakich „zdarzeń” mają zostać wysłane. Jeśli na przykład za pośrednictwem systemu wysyłania biuletynów informacyjnych Mailchimp osoba zainteresowana zasubskrybuje biuletyn firmy, czy dane tej osoby mają automatycznie zostać zapisane w VCC, żeby były bezpośrednie dostępne z tego miejsca? W przypadku zmiany statusu partnera biznesowego ma zostać utworzony nowy wpis? Jest to możliwe, i tak samo w przypadku dalszych 500 aplikacji możliwe jest ustalenie podobnych połączeń logicznych – liczba wariacji jest praktycznie nieograniczona. Ciągle poszerzamy także liczbę aplikacji dostępnych w zakresie Zapier nowymi systemami CRM, silnikami do blogów, interfejsami mediów społecznościowych – warto więc po rejestracji przejrzeć ofertę.