Aktualności, gorące tematy

Lepsze zarządzanie plikami i wolumenem danych w nowej aplikacji VCC


Lepsze zarządzanie plikami i wolumenem danych w nowej aplikacji VCC

 

Ważną kwestią w zarządzaniu plikami jest łatwość w obsłudze plików jak również bezpieczeństwo przechowywania danych. W nowej aplikacji zarządzanie przestrzenią, archiwizacja plików dźwiękowych audio i gwarancja jest prostsza i szybsza a także bezpieczniejsza.

Rozwój nowego rozwiązania do archiwizacji plików audio jest już kompletny i gotowy.  Mimo, że przepisy są różne w każdej gałęzi przemysłu, nasi użytkownicy są zobowiązani przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie konsumentów, do nagrywania i przechowywania danych przez określony czas. Nowa aplikacja pomoże w sprawnym zarządzaniu i przeszukiwaniu nagrań. Zalecamy, aby zapisywać pliki audio w przejrzysty sposób, nie tylko ze względu na zgodność z wymogami prawnymi, ale również w celu zapewnienia jakości.

Zarządzanie plikami audio w znacznej części należy do naszych zadań. W celu zapewnienia lepszego efektu pozostałe etapy procedury również zostały  odświeżone. Od teraz VCC Downloader został zastąpiony przez nowe rozwiązanie do archiwizacji plików dźwiękowych. Nowa wersja powinna zostać przyjęta przez naszych klientów nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku. Po pobraniu, nowe oprogramowanie wykorzystuje klucz API bazy danych, który jest już od dawna używany w VCC Live. Aby zapewnić lepsze bezpieczeństwo danych wprowadziliśmy Klucz sumy kontrolnej (MD5) jest to cyfrowy odcisk wszystkich pobranych plików audio.

Aplikacja została napisana przez naszych programistów w języku GO; kod programowania (z odpowiednimi źródłami API) zostaną opublikowane wkrótce na stronie www. To ciekawy eksperyment dla nas, biorąc pod uwagę, że jest to nasz pierwszy „otwarty” język programowania użyty w VCC, może służyć jako punkt odniesienia dla tych, którzy rozważają napisać własne oprogramowanie do archiwizacji danych, odpowiadające na konkretne potrzeby w biznesie.

Przygotowaliśmy także kolejną istotną zmianę: zmodyfikowaliśmy ustawienia automatycznego usuwania danych a także rozszerzyliśmy możliwość zarządzania usługą hostingową. Nasi klienci już mogą zapoznać się z wersją beta nowego rozwiązania, które zgodnie z naszymi planami, przyniesie przejrzystość plików audio, które są zarchiwizowane i umieszczone w poszczególnych schowkach lub usuwane na stałe.

Interfejs ustawień Call Center może być wykorzystany do określenia konkretnej  liczby miesięcy dla plików audio, po czym zostaną one automatycznie przeniesione do schowka, a następnie trwale usunięte. Ważne jest, aby pamiętać, że pliki audio umieszczone w schowku nie będą już dostępne, nie będą brane pod uwagę w przypadku generowania raportów, a także w ewaluacji pracy call center. Niemniej jednak, mogą być przywrócone w razie potrzeby jednym kliknięciem myszy.

W związku z wprowadzeniem nowej aplikacji warunki przechowywania plików audio zostaną zmodyfikowane. Zamiast 30-dniowego terminu swobodnego przechowywania danych, klient otrzyma 10 GB wolnego miejsca bez względu, z którego pakietu korzysta. Oprócz plików audio, e-maile i ich załączniki również zostaną włączone do tego limitu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w pasku stanu oprogramowania VCC Live a także w OWW.