nowe-zaostrzone-przepisy-unijne-dotyczace-chmury

Nowe zaostrzone przepisy unijne dotyczące chmury

W związku z oferowaną przez nas usługą opartą na chmurze prowadzimy ciągłe prace przygotowawcze prawne i dotyczące ochrony danych, gdyż musimy zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych wszystkim naszym partnerom krajowym i międzynarodowym. Śledzimy zmiany unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, która już przed wejściem w życie stawia przed administratorami danych opartych na chmurze wymóg świadomego przygotowania.