Wyjątkowe zalety oprogramowania VCC Live


 • Osiągalność wybieranych numerów większa o +26%


 • Oszczędność kosztów 30-70%


 • Opanowanie obsługi w 10 minut


 • Dostępność (bezawaryjność) usług 99,99%


Bądź w stałym kontakcie z obecnymi klientami.
Łatwo i prosto docieraj do potencjalnych zainteresowanych.

VCC Live nie jest tylko produktem, jest kompleksowym rozwiązaniem biznesowym,
które bez żadnych inwestycji pozwala natychmiast uruchomić contact center w firmie.

Funkcje zarządzania


Zarządzanie projektami i bazą danych
Skuteczne zarządzanie projektami poszerzone o dokładną analizę wyników z optymalnym wykorzystaniem pracy konsultantów. Własna baza danych dla każdego projektu, kształtowana według potrzeb twojej firmy. Możliwości eksportu i importu danych w formacie MS Excel.

Zarządzanie użytkownikami
Szybkie i łatwe nadawanie różnego stopnia uprawnień wszystkim konsultantom w contact center.

Zarządzanie skryptami
Kompleksowe formularze, ankiety, dynamiczne załączniki i wiele innych ciekawych i ułatwiających pracę funkcjonalności.

Zarządzanie jakością (QM)
Rozbudowany system oceny każdej rozmowy konsultanta, umożliwiający stałe doskonalenie pracy call center.


Obszary zastosowań


Obsługa rozmów wychodzących
Inteligentne, predyktywne wybieranie numerów, w celu szybkiego i skutecznego nawiązywania rozmów. Obsługa dużego ruchu przy pomocy automatycznych maili, SMS, kwotowania i innych funkcji.

Obsługa rozmów przychodzących
Eksploatacja wysokiej jakości biura obsługi klientów z wykorzystaniem IVR, kolejkowania rozmów, ACD i SBR. Każda rozmowa trafia natychmiast do odpowiedniego operatora.

Obsługa rozmów przychodzących i wychodzących
System rozdzielania rozmów wbudowany w VCC Live obsługuje rozmowy wychodzące i przychodzące z uwzględnieniem SLA.


Funkcje Contact Center


Dźwięk
Dzięki znakomitej jakości połączeń za pośrednictwem VoIP, możemy zwiększyć, a także na bieżąco dostosowywać i regulować dźwięk w trakcie rozmów biznesowych.

E-mail
W VCC Live można swobodnie odbierać i wysyłać zarówno automatycznie jak i ręcznie wiadomości e-mail oraz korespondecję marketingową.

SMS
Po zakończeniu rozmowy można automatycznie wysłać SMS, zawierający dowolnie wybrane dane klienta z bazy danych.


Obsługa rozmów


Nagrywanie dźwięku
Rozmowa operatora z klientem jest rejestrowana w oddzielnym kanale dźwiękowym. Dla każdego projektu można osobno podać nazwę pliku danych, który może zawierać dowolne dane związane z rozmową.

Podsłuch online
Możliwość podsłuchu rozmowy na bieżąco i włączenia się do niej.

Przechowywanie i pobieranie pliku dźwiękowego
Zarejestrowane rozmowy mogą być – w zależności od zajętej powierzchni – przechowywane przez dowolnie długi okres i pobierane w dowolnym momencie.

Oprogramowanie do archiwizacji materiału dźwiękowego
Zarejestrowane pliki dźwiękowe (o nazwie z góry ustalonej) mogą być regularnie pobierane i archiwizowane przy pomocy oddzielnego programu z planowanym czasem uruchomienia.


Usługi telekomunikacyjne


Międzynarodowe linie i numery telefoniczne
Dzięki usługom telekomunikacyjnym w obrębie VCC Live klienci mogą rozmawiać po korzystnych cenach przyjmując rozmowy w ok. 100 krajach poprzez miejscowe numery telefonów, co jest konieczne np. w przypadku międzynarodowych biur obsługi klienta.

Numery infolinii 800 i 801 oraz numery o podwyższonej taryfie
Istnieje możliwość wybrania indywidualnego numeru telefonu.

Przenoszenie numeru
Dzięki przeniesieniu numeru pozostajesz niezmiennie osiągalny dla Twoich partnerów biznesowych i przyszłych klientów.

Połączenia SIP
VCC Live można łatwo zintegrować z innymi centralami telefonicznymi, systemami i usługodawcami telekomunikacyjnymi dzięki protokołowi SIP.


Raporty i zestawienia


Raportowanie i ewaluacja pracy konsultantów
Indywidualne statystyki, zależne od tego, jakie dane i struktury są potrzebne w odniesieniu do konkretnej działalności.

Statystyki rozmów w czasie rzeczywistym
Możliwość śledzenia stanu kolejek rozmów wychodzących i oczekujących w IVR.

Szczegółowy dziennik połączeń
Raporty, statystyki, wallboardy i wykresy pozwalają ocenić jakość i merytoryczność rozmów.

Eksport masowy
Wyniki grup operatorów pracujących równolegle w różnych projektach można najszybciej otrzymać przy pomocy masowego eksportu danych.


Integracja danych


IVR API
Klawisze naciśnięte przez wywołanego abonenta można przekazać do innego systemu – zwykle systemu ERP lub CRM – przy pomocy którego w trakcie rozmowy można wpływać na działanie IVR.

Database API do obsługi bazy danych i Webhook
Automatyczne przesyłanie danych o rozmowach oraz danych zarejestrowanych przez operatora i lista połączeń do innego systemu po zakończeniu rozmowy, przy pomocy API kompatybilnego z REST.

Script SDK
W przypadku tworzenia skomplikowanych, nawet stustronicowych formularzy zawierających liczne rozgałęzienia można się także posłużyć językiem programowania JavaScript.

Integracja z WWW
W kilku prostych krokach można wbudować jakąkolwiek aplikację typu ERP, CRM lub inną opartą o technologię WEB.


Bezpieczeństwo i ochrona danych


Przechowywanie danych z wysokim stopniem zabezpieczenia
Wszystkie dane są przechowywane na wielu serwerach i fizycznych nośnikach równolegle, w celu zapobieżenia utracie danych. Tak więc w przypadku uszkodzenia jednego z nośników zawsze istnieje możliwość odtworzenia danych.

Szyfrowana komunikacja
System i przechowywane w nim dane są chronione przy pomocy restrykcyjnych, regularnie aktualizowanych zapór ogniowych. Programy komunikują się z silnie chronionym systemem centralnym wyłącznie przy pomocy szyfrowanych protokołów (SIPTLS, sRTP, SSL).

Wielopoziomowy system uprawnień
Nasi klienci mogą dokładnie ustalić kto, skąd i do czego będzie miał dostęp. Zabezpieczamy też interfejs raportów z wrażliwych danych, w którym można ustalić kto i kiedy z nich korzystał. Można stworzyć własny regulamin haseł, który może odpowiadać dowolnemu poziomowi bezpieczeństwa.

Ochrona fizyczna
Urządzenia obsługujące VCC Live znajdują się w maszynowni Dataplex TT-Systems, posiadającej certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001, gdzie zainstalowano między innymi system surowej kontroli fizycznego dostępu, system suchego gaszenia pożaru i nadzór przy pomocy wewnętrznej telewizji.


Technologia, rozwój oprogramowania


Usługi w technologii chmury
Największą zaletą nowoczesnej technologii jest fakt, że o całość spraw technicznych, potrzebnych do eksploatacji usługi wirtualnego biura obsługi troszczy się firma VCC Live, a wy możecie dalej doskonalić swój biznes nie tracąc czasu na sprawy, które was nie dotyczą.

Indywidualna metoda rozwoju
W centrum naszego myślenia znajdują się potrzeby biznesowe naszych klientów. Nasz zespół rozwojowy pracuje przy zastosowaniu metod zapewniających, że potrzeby klientów będą zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie i przy wzięciu pod uwagę wysokich wymagań jakościowych.

Zabezpieczenie jakości rozwoju
Wieloetapowa metoda testowania stosowana przez nas – testy automatyczne, ręczne i pod obciążeniem – pozwalają na wychwycenie i poprawienie usterek jeszcze w fazie opracowywania systemu, dlatego w czasie eksploatacji procent usterek jest minimalny.

Poziom usług
Dzięki stosowanym przez nas metodom rozwoju i testowania w porę wychwytujemy ewentualne problemy, tak więc w większości przypadków potrafimy je usunąć jeszcze przed zauważeniem przez użytkownika.


Minimalne wymagania systemowe


Są to standardowe, biurowe wymagania sprzętowe

 • Procesor: Pentium 4, AMD Athlon 64, lub nowszy (32bit / 64bit)
 • Pamięć: 1GB RAM dla systemów 32-bitowych, lub 2GB RAM dla systemów 64-bitowych
 • Grafika: kompatybilna z DirectX 9 lub nowsza z WDDM 1.0
 • Instalacja: 200MB wolnej przestrzeni dyskowej
 • Standardowe funkcjonowanie: 1GB wolnej przestrzeni dyskowej


Windows, Linux

 • Platforma Windows: Microsoft Windows 7/8.1/10
 • Platforma Linux: Ubuntu 14.04/16.04 (32/64bit)


Zestaw słuchawkowy
Dla zapewnienia dobrej jakości rozmów zalecamy zestawy słuchawkowe USB wysokiej jakości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu
Do pełnego wykorzystania VCC Live i pracy z profesjonalną jakością dźwięku potrzebna jest stabilna przepustowość 100 kbps na każdą stację roboczą.


Wyślij swoje dane kontaktowe, nasz pracownik wkrótce skontaktuje się z Tobą!

500 / 500
Data privacy: We handle all received data as confidential information and we never share it with any third parties. By checking the box you sign up for our newsletter and agree to be bound by our terms and privacy policy.