Informacja prawna

1. Prawa autorskie

Wyświetlenie stron internetowych firmy VCC Live Hungary Kft. (wcześniej eWorld Com Kft.) (nazywanych dalej „Stroną internetową”) oznacza akceptację następujących warunków i zasad określonych przez firmę VCC Live Hungary Kft.
Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim. Przekazywanie, rozpowszechnianie lub powielanie danych liczbowych, tekstów, dokumentów do pobrania, informacji i innej zawartości Strony internetowej w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Wykorzystanie tej zawartości do celów innych niż użytek osobisty wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy VCC Live Hungary Kft.

2. Odpowiedzialność

Firma VCC Live Hungary Kft. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z:

– korzystania ze Strony internetowej,
– niedostępności, nieprawidłowego działania lub jakiejkolwiek awarii Strony internetowej,
– awarii linii lub systemu,
– opóźnienia przesyłania informacji,
– wirusów lub innego złośliwego kodu albo nieautoryzowanej zmiany danych przez inną firmę.

Firma VCC Live Hungary Kft. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji dostępnych na stronach internetowych partnerów, do których łącza umieszczono na Stronie internetowej.

3. Ochrona danych osobowych

Firma VCC Live Hungary Kft. przetwarza dane osobowe uzyskane podczas korzystania ze Strony internetowej zgodnie z Ustawą CXII z 2011 roku o ochronie danych osobowych, publicznej dostępności danych oraz postanowień dotyczących ochrony danych i tajemnic zawartych w innych obowiązujących przepisach. W przypadku przekazania danych osobowych firmie VCC Live Hungary Kft. za pomocą formularzy na stronie internetowej lub pocztą e-mail użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez firmę VCC Live Hungary Kft. przez maksymalnie 3 lata od daty otrzymania.