Ogólne Warunki Umowy – OWU

Ogólne warunki umowy dotyczące oprogramowania VCC Live i powiązanej usługi głosowej można pobrać z następującej strony: